Parametrat e ajrit në Komunën e Gjakovës
Temperatura: {{data.sensor1}} (ºC)
Dioksid karboni: {{data.sensor2}} (ppm)
Lagështia e ajrit: {{data.sensor3}} (%)
Sasia e shiut: {{data.sensor5}} (l/m)
Shpejtësia e erës: {{data.sensor6}} (m/s)
Drejtimi i erës: {{data.sensor7}} (º)
Matja e fundit: {{data.created_at}}
loading...

{{datas}}